Om oss

Överallt på denna sida kan du läsa om oss och vi mm. I själva verket är det endast jag, Jenni Jonsson Ljungberg, som till dags dato är verksam i FREJMS AB inom verksamhetsområdet redovisning och företagsekonomi, vilket utgör ca 95-98% av företaget. Vi har även lite andra verksamheter så som snickeri- & byggarbete, IT-konsult, vedförsäljning, vägunderhåll och dyligt,vilka främst sköts av min man Mikael Ljungberg.

Men denna hemsida kommer att handla om min del, dvs redovisning och företagsekonomi.

Så vem är då jag?

Sedan avslutat gymnasie på 3-årig Ekonomisklinje -90 har jag haft ett flertal anställningar. Anställningarna har varit i små- och medelstora företag där jag redan i ung ålder fick insikt i både glädje och sorg, uppförsbackar och härlig medgång vad gäller företagandet. 2008 fick jag ett erbjudande om ett uppdrag hos min äldsta kund vilket jag såg som ett tecken att det nu var dags att gör något på egen hand. Så blev det. Jag gick ned på 50% där jag var anställd och åtog mig uppdraget.

Från 2008 och fram till höst/vinter 2011 behöll jag min anställning men kundunderlaget i FREJMS ökade till den grad att jag helt kunde stå på egna ben och lämnade min anställning helt.

Sedan feb 2012 är FREJMS ett aktiebolag

2011 Vidareutbildade jag mig jämte arbete i 2 år.
2013 Tog jag ”examen” och kan titulera mig ”Kvalificerad Redovisningskonsult”
2013-2016 Pågår ytterligare utbildning på halvfart som vid examen ska ge mig möjlighet att söka auktorisation som Redovisningskonsult.

Affärsidé

Att vara små- till medelstora företags externa ekonomiavdelning med allt vad det innebär. Många mindre företag upplever att ”papperbiten tar lång tid och är absolut det tråkigaste på jorden". Men som företagare utgör det en stor del och med ordning och reda här har man mycket vunnet.

Vision

Att vara små- till medelstora företags extraarm, bollplank och stöd på ett språk som företagaren förstår. I vår bransch svänger vi oss ofta med ord som gemene man inte alltid är införstådda i.Här vill jag verkligen väcka upp ett intresse för de rapporter som avlämnas och övrig information jag ger. Jag är övertygad om att det ska lyckas bara genom att ge företagaren en förklaring på ett sätt och med ord som varje enskild individ förstår.

Mål

Att bli små- och medelstora företags naturliga val av bokförings- och redovisningstjänster. Oavsett framtidens ev. förändring i vårt företag, FREJMS AB, vad gäller storlek och omfång så är målet att du som kund ska känna dig trygg och säker på ett familjärt sätt.