Vår ambition

Affärsidé

Att vara små- till medelstora företags externa ekonomiavdelning med allt vad det innebär. Många mindre företag upplever att ”papperbiten tar lång tid och är absolut det tråkigaste på jorden". Men som företagare utgör det en stor del och med ordning och reda här har man mycket vunnet.

Vision

Att vara små- till medelstora företags extraarm, bollplank och stöd på ett språk som företagaren förstår. I vår bransch svänger vi oss ofta med ord som gemene man inte alltid är införstådda i.Här vill jag verkligen väcka upp ett intresse för de rapporter som avlämnas och övrig information jag ger. Jag är övertygad om att det ska lyckas bara genom att ge företagaren en förklaring på ett sätt och med ord som varje enskild individ förstår.

Mål

Att bli små- och medelstora företags naturliga val av bokförings- och redovisningstjänster. Oavsett framtidens ev. förändring i vårt företag, FREJMS AB, vad gäller storlek och omfång så är målet att du som kund ska känna dig trygg och säker på ett familjärt sätt.