Se våra tjänster

Vi erbjuder bland annat:
Löpande bokföring
Bokslut
Skatte- & avgiftsdeklarationer
Årsredovisning
Inkomstdeklarationer

Hör av dig!

Vi har blivit lärda att frågan är fri och att det inte finns några dumma sådana. Vi finns här för dig med frågor angående din veksamhet och dess ekonomi, på ett språk som du förstår.

0761-47 80 45
fraga@frejms.se