Tjänster

Att starta ett företag, i någon form, är hyfsat enkelt och dessutom kan (i stort sett) vem som helst göra det.

Att driva företaget är en annan femma. Vi finns här som din externa ekonomiavdelning, antingen fullt ut eller för vissa av dig utvalda delar.

Arbetet utförs hos oss eller hos er. Vår ambition är att du alltid ska känna dig trygg med oss och att du får den information du ska ha om företaget på ett språk som du känner till och förstår. Låt oss göra det vi är bra på, så koncentrerar du dig på det du kan bäst.

Vi utför tjänster som:

Löpande bokföring

Uppbokning av dagliga affärshändelser
Kundreskontra
Leverantörsreskontra
Enklare löner
Skattedeklarationer
Månadsavstämning och avrapportering

Bokslut, Årsredovisning, Rådgivning

Kontroll och justering av årets bokföring
Upprättande av bokslut
Upprättande av årsredovisning
Bitr vid inkomstdeklarationer
Upprättande av bokslutshandlingspärm
Agera bollplank vid frågor och funderingar